Marie Curie Kimdir? Kısaca Bilgi

Bilim İnsanlarından Marie Curie, 7 Kasım 1867 tarihinde Polonya’da doğdu.
Marie Curie, diğer kardeşleri ile beraber annesinin müdür olduğu yurtta kalıyorlardı. Ülkesindeki eğitim sisteminden dolayı kızların üniversiteye gitmesi için yurtdışına gitmeleri gerekiyordu.

Marie Curie, diğer kardeşlerinden Bronya ile beraber para biriktirdiler. 1885 yılında kardeşi Bronya, Sorbonne’da tıp alanında eğitim görmeye başladı. Mezun olduktan sonra Bronya, Marie Curie’ye matematik ve fizik alanında eğitimi alması için yardımda bulundu.

1891 senesinin kasım başlarında başladığı eğitiminden bir buçuk yıl sonra okuduğu sınıfın birincisi olmuştur ve fizik diplomasını almaya hak kazanmıştır. 1894 senesinde ise matematik bölümünde ikinci diplomasını almıştır.

1896 senesinde öğretmenlik alanında diplomasını aldıktan hemen sonra 1897 senesinde Henri Becquerel‘in dile getirdiği, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak nitelendirilecek olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başlamıştır.

1898 senesinin temmuz ayında Marie Curie, yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozulmasından sonra ortaya çıkan polonyum elementini bulduğunu açıkladı.

1898 senesinin eylül döneminde Fransız kimyacı Eugène-Anatole Demarçay’ın spektroskopi yöntemiyle yardım ettiği, doğal radyoaktif element olan radyumu duyurdular.

1904 senesinde doktorasını veren ve ardından Fransa’ya gelen Marie Curie bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın oldu.

Aynı sene radyoaktivite alanındaki araştırmalarından dolayı, eşi ve Becquerel ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü’nü alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın bilim insanı oldu.

1911 senesinde radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasından dolayı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu sayede Marie Curie, tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kadın ve ilk bilim insanı oldu. Halende iki Nobel Ödülüne sahip tek kadın bilim insanıdır.

Bu dönemlerde laboratuvar çalışması esnasında maruz kaldığı aşırı radyasyondan ötürü hastalanan Marie Curie, 1934 senesinde Fransa’da kan kanserinden hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybetmesindeki neden olarak aşırı radyasyona maruz kaldığı belirtildi. Öldükten sonra kendisine “Bilim İçin Ölen Kadın” denilmeye başlandı.

Marie Curie, radyokaktivite çalışmalarından ötürü, radyokativite birimine “curie”denilmektedir.

Marie Curie’nin masasında bulunan not defterleri o kadar yoğun bir şekilde radyasyona maruz kalmış ki, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edildikten sonra radyoaktif korunma malzemeleri ile incelenmektedir.