Felsefe Nedir?

thumbnail

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen “philia” ve bilgi, bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. “philia”=sevgi “sophia”=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir.
İnsanlık merak ve sorgulama yeteneklerini doğru bağlamda kullanıp şimdiki duruma evrimleşerek gelmiştir. Sorgulamak doğamızda iç güdüsel bir eylemdir. Önce görür, merak eder ve ne olduğunu sorgularız. İşte herşey bu düzen üzerine kurulmuştur. Biz bu bilime kısaca felsefe diyoruz. Var olma amacımızdan tutun da, gündelik yaşantımızda bize dayatılan algı oyunlarını sorgulamak zamanla daha farklı bakış açılarına ulaşmak demektir. Mesela biz koltuğa koltuk dedik ve neden bunu dediğimizi bulduğumuzda kelimenin aslında nasıl bir anlamsızlık içerdiğini yani ilk anlamını buluruz. İşte herşeyin özüne inerek irdelemek insanoğlunun vazgeçilmez tabiatıdır.
Felsefe bir düşünce bilim dalıdır. Buna istinaden çok yönlü ve stratejik düşünmeyi ifade eder. Evrenin en küçük modeli olan kuantum evreni de felsefe ile eş orantılıdır. Kozmik evrende bir bilinç ya da bilincin içinde bir evrendir hayat. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar fiziki olarak sonuçlar vermiş ve gün geçtikçe aslında felsefe ile bulduğumuz herşeyin şimdi fiziki olarak kanıtlanmış olması da ayrıca çok özel bir durumdur.
Bu arayış içerisinde bilgeliği seven bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere filozof (philosophos) denir. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp bunları felsefi problem konusu yapabilen filozof, doğru olduğunu bildiğimiz ya da böyle olduğuna inandığımız her şeyi sorgulayabilir; insanın,Tanrı’nın, dinin, dış dünyanın varoluşuyla, bilginin kaynağı ve sınırlarıyla, bilimle, sanatla ve daha birçok konuyla ilgili sorular sorabilir. Filozof sadece soru sormakla yetinmez; yaratıcı bir düşünüş, eleştirici ve sorgulayıcı bir tavır ve bakış açısıyla bu sorulara yanıtlar arar. Felsefe ile uğraşan ve fikirlerini tutarlı, temelli, mantıklı bir biçimde ortaya koyabilen ve bunları yaparken de her türlü eleştiriyi ve yargılamayı göze alabilen, bunun yanında fikirlerine karşı oluşabilecek muhalefetleri de mantık çerçevesinde yumuşatabilecek insanlara “filozof” adı verilmiştir. Filozoflar, büyük sorumluluklarla yaşamaya uygun insanlardır; çünkü onlar, hissetmeden önce düşünürler.
Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, M.Ö. 470 Alopeke, Attika – M.Ö. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Heykelci Sofroniskos ile ebe Fenarete’nin oğlu olan Sokrates’in kimliği de başlıbaşına bir felsefi sorundur.
Aristoteles Kimdir?
Antik Yunan filozof.
Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.
Platon (Eflatun) Kimdir?
Antik Yunan filozof.
Eflatun (d. M.Ö. 427 – ö. M.Ö. 347) çok önemli bir Antik Yunan filozofu. Hayatını geçirdiği Atina’daki ünlü akademiyi kurdu. Asıl adı Aristokles’di. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden, Yunanca Platon (geniş göğüslü) lakabı ile anıldı ve tanındı.
Rene Descartes Kimdir?
René Descartes (d. 31 Mart 1596 – ö. 11 Şubat 1650) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof. Batı düşüncesinin son yüzyıllardaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılışın, bir başka deyişle Modern Felsefe’nin Descartes ile başladığı kabul edilir.
Kaynak: Felsefe.gen.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top