Pi sayısı ve 14 Mart Pi Günü

Pi sayısının ilk üç basamağı 3,14. Bu nedenle her yıl mart ayının 14. günü tüm dünyada Pi günü olarak kutlanır. Yunanca π harfi, ingilizce pay şeklinde okunur ve telaffuzu “turta” anlamına gelen “pie” kelimesi ile aynıdır. Bu yüzden pi günü birçok ülkede turta ile kutlanır.

Pi sayısı matematiğin her alanında, fizikte, istatistikte, mühendislikte, mimarlıkta, biyolojide, astronomide ve güzel sanatlarda kullanılır. Pi sayısı geometride olduğu kadar doğada da beklenmedik yerlerde karşımıza çıkar.

Günlük kullanımda basitçe 3,1416 olarak ifade edilen bu oranın virgülden sonra sonsuz sayıda basamağı bulunur (3,1415926535…..). Hesaplamalar sonucu pi sayısına eklenen her yeni rakam, bir önceki hesaplamanın on katı daha hassas bir değeri temsil eder.

Pi sayısı dairenin çevre uzunluğunun çapına oranı olarak tarif edilmiştir. Fakat pi sayısını hesaplamak isterseniz daha profesyonel bir şeylere ihtiyaç vardır. Bir çok matematikçi zamanla pi sayısını hesaplayabilmek için bir çok yöntem geliştirmiştir.
Limit temsilleri, seri temsilleri, integral temsilleri vb. birçok formül elde etmişlerdir.

pi sayısı ile ilgili görsel sonucu

Pi’nin ilk hesaplaması Arşimet Syracuse (MÖ 287-212) tarafından yapılmıştır. Dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olan Arşimet Pisagor Teoremini iki poligonun alanlarını bulmak için kullandı. Arşimet, daire içine yerleştirilmiş normal bir çokgen alanına ve içine daire içine alınmış olan normal bir çokgenin alanına dayanarak bir dairenin alanına yaklaşmıştır. Arşimed haritasındaki gibi çokgenler bir çemberin alanı için alt ve üst sınırlar verdi ve pi’nin 3 1/7 ila 3 10/71 arasında olduğunu tahmin etti.

pi sayısı poligonlarla hesap ile ilgili görsel sonucu

Pi sayısının hesaplanmasıyla ilgili ilk işlemler daha çok geometri kökenlidir.

Rasyonel bir sayı olmadığı bilinen pinin yaklaşık değerlerinin poligonlarla kestirim yöntemiyle hesabının Eski Mısır ve Babil’e kadar uzanan bir hikayesi var. Babilliler dairenin çevresinin çapına oranının 3 1/8 olduğunu düşünmüş. Eski mısırlılar ise bu oranı 256/81 yani yaklaşık 3,1605 olarak bulmuş. 1761 yılında Johann Heinrich Lambert, pi sayısının irrasyonel bir sayı olduğunu kanıtlamış. 1700’lü yıllarda ingiliz Williams Jones bu orana “pi” adını vermiş.

Pi Sayısı Basitçe Nasıl Hesaplanır ?

Pi Sayısının yaklaşık değerini evinizde kendinizde hesaplayabilirsiniz. Evinizde, ip, cetvel ve mükemmele yakın çizilmiş bir daire (dairenin büyüklüğü önemli değil, tam yuvarlak olması yeterli) bulunması gerekir. Önce dairenin çevresinin uzunluğunu hesaplayın, ip ile dairenin çevresini sarın sonrada ipi düzeltip sardığınız uzunluğu cetvelle ölçün. Sonrada yine ip yardımı ile dairenin çapının uzunluğunu ölçün. Dairenin çevresinin uzunluğunu dairenin çapının uzunluğuna bölerseniz Pi Sayısının yaklaşık değerini (3,14) bulursunuz.

pi sayısı gif ile ilgili görsel sonucu

Kaynak: Bilim Teknik Dergisi, https://www.livescience.com/29197-what-is-pi.html