Tarihin Unutulmaz Bilim Kadınlarından; Lise Meitner

Tarihin Unutulmaz Bilim Kadınlarından olan ünlü fizikçi, 7 Kasım 1878 tarihinde Viyana-Avusturalya’da doğmuştur.

Viyana Üniversitesi’nde Öğrenim görmüştür. (1901–1905)

Nükleer fizik ve radyoaktivite alanında çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Fizyon’un teorik yorumunu da yapmıştır.

11 Şubat 1939’da Otto Frisch ile beraber dünyanın durumunu değiştirecek bir makale yayınladılar. Bu makale; “Uranyumun nötronlarla parçalanması: Yeni tip bir nükleer tepkime”. 

Yayınladıkları bu makalelerinde Hahn ve Strassmann’ın deneylerini referans olarak göstererek, çekirdeğin damlacık modeli kullanmışlardır. Bunun sonucunda baryumun, uranyumun parçalanmasından ortaya çıktığını önerdiler. Bu olaya fisyon adını koydular ve bir çekirdekte oluşan nükleer fisyon tepkimesinden ortalama olarak 200 milyon elektron volt (200 MeV) enerjinin açığa çıktığı hesaplanmıştır.

Tarihin Unutulmaz Bilim Kadınlarından olan Lise Meitner, 27 Ekim 1968 tarihinde vefat etmiştir.