Charles Augustin de Coulomb Hakkında Bilimsel Bilgiler

Charles Augustin de Coulomb, 14 Haziran 1736 yılında Fransa’da doğmuştur. Batı Hint adalarında 9 sene askeri mühendis adında çalışmıştır. Sağlığının bozulması nedeniyle Fransa’ya geri dönmüştür. Fransız devrimi ortaya çıkınca Blois’da ufak bir evde yaşayarak tüm zamanını bilimsel araştırmalara ayırmıştır. 1802 senesinde ise halk eğitimi müfettişliğine getirilmiştir.

Charles Augustin de Coulomb, kendi adı ile anılan yasayı, Ingiliz fizikçi bilim insanı, Joseph Priestley’nin elektrik yüklerinin birbirini itmesine ilişkin bulgularını incelemek üzere başlattığı çalışmaları neticesinde geliştirmiştir. Bu durum neticesinde, Priestley yasasında geçen elektrik kuvvetlerini ölçmeye yarayan duyarlı aygıtlar üretti ve elde ettiği sonuçları 1785-1789 seneleri arasında yayınlamıştır. Ayrıca benzer ve zıt kutupların birbirini itmesi ve çekmesi sonucunda ters kare yasasını bulmuştur. Bu yasa Siméon-Denis Poisson’u geliştirdiği matematiksel magnetik kuvvetler kuramının temelini oluşturmuştur. Charles Augustin de Coulomb, makinelerdeki sürtünmeye, yeldeğirmenlerine, metal ve ipek elyafların esnekliğine göre araştırmalarda yapmıştır.

23 Ağustos 1806 yılında ise vefat etmiştir.