Kimya konusuna önemli katkılarda bulunmuş ünlü kimyagerler. Kimya, maddenin yapısı ve dönüşümü ile elementlerin ve atomların diğer elementlerle karıştırıldığında nasıl davranıldığının incelenmesidir. Aristo (MÖ 384 – 322) Farklı elementler ve bunların nasıl dönüştürülebileceği konusunda erken araştırmalar yapan Yunan bilim adamı. Aristoteles, maddenin, saf …

Dünyanın En Ünlü Kimyagerleri Detaylar »

Bilim alanına önemli katkılarda bulunan kadın bilim insanlarının listesi. Caroline Herschel (1750-1848) Alman astronom. Astronomik nesnelerin sınıflandırılması ve hesaplanması üzerinde çalıştı ve yeni kuyruklu yıldızlar ve bulutsular belirledi. Ayrıca yıldızların sınıflandırılması üzerinde çalıştı. Erkek kardeşiyle birlikte İngiltere’ye taşındıktan sonra, ücretli bir bilimsel görev verilen …

Dünyanın En Ünlü Bilim Kadınları Detaylar »

Çağlar boyunca ünlü bilim insanlarının biyografileri. Bu bilim adamları listesi, Einstein, Tesla, James Watson gibi günümüz bilim adamlarına Aristo, Leonardo Da Vinci ve Galileo yer alıyor. Hipokrat  (MÖ 460 – 377) – Hipokrat, antik Yunanistan’ın büyük bir doktoruydu. Onun öncü sağlık teknikleri hayatta …

Tanınmış Ünlü Bilim İnsanları – Bilim Adamları – Bilim Kadınları Detaylar »

Yaşadığı Dönem c. MÖ 610 – MÖ 546. 2600 yıl önce, Anaximander kayıtlı tarihte dünyanın başka hiçbir şeyin üzerinde durması gerekmeyen tek bir vücut olarak var olduğunu kabul eden ilk kişi oldu. Dünyanın yapısından büyülenerek, dünyanın ilk haritalarından birini üretti. Düşüncesini astronomi ve …

Bilim İnsanı Anaksimandros Kimdir? Biyografisi Detaylar »

1775-1836 yılları arasında yaşadı. André-Marie Ampère, elektrik akımı taşıyan bir telin yanında elektrik akımı da taşıyan başka bir teli çekebileceğini veya itebileceğini devrim niteliğindeki keşfini yaptı. Cazibe manyetiktir, ancak etkinin görülmesi için mıknatıs gerekmez. Ampere’nin elektromanyetizma Yasasını formüle etmeye devam etti ve …

Bilim İnsanı Andre Marie Ampere Kimdir? Biyografisi Detaylar »

1911 – 1988 yılları arasında yaşadı. Luis Alvarez, muhtemelen en çok iridyum tabakasının keşfi ve dinozorların kitlesel yok oluşuna bir asteroidin veya kuyruklu yıldızın Dünya’ya çarpmasının neden olduğu teorisiyle ünlü olan Nobel ödüllü bir fizikçiydi. Alvarez, bir fizik profesöründen bekleyebileceğiniz normal …

Bilim İnsanı Luis Alvarez Kimdir? Biyografi Detaylar »

Bilim nedir? Bilim kelimesini kısaca betimlersek; TDK’ya göre Bilim, evreni, uzayı veya olayların bir kısmını konu olarak seçen, gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan ve deneysel yöntemlere dayatılan bilgi bütünüdür. Daha kısa bir anlatımla içinde bulunduğumuz dünyayı ve evreni açıklama çabaları olarak …

Bilim Nedir? Bilim Hakkında Kısa Bilgi Detaylar »