Bilim Nedir? Bilim Hakkında Kısa Bilgi

Bilim Nedir? Bilim Hakkında Kısa Bilgi

Bilim nedir?

Bilim kelimesini kısaca betimlersek; TDK’ya göre Bilim, evreni, uzayı veya olayların bir kısmını konu olarak seçen, gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan ve deneysel yöntemlere dayatılan bilgi bütünüdür. Daha kısa bir anlatımla içinde bulunduğumuz dünyayı ve evreni açıklama çabaları olarak tanımlayabiliriz.

Peki Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Bilim, gözlenebilir yapılara ve olgulara dayanır. Hiç bir hipotez veya teori gözlem veya deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilemez, edilemez. Bilimin temel maddesi deney ve gözlemlerdir. Hurafe veya kulaktan dolma şeylerle değil deney ve gözlemlere dayatılarak bilgiye erişilir. Eleştiricidir, eleştiriye de açıktır. Durağan değildir, süreklidir ve her türlü gelişime, ilerlemeye açıktır.

Peki Bilim Neden Önemlidir?

Çünkü; Bilimin temel amacı evren ve uzay hakkında araştırma ve gözlemleme metodu ile tahminler yapmaktır. Bilinmeyen şeyleri çözümlendirmek ve insanlık için yararlı bilgiler ortaya sunmaktır. İnsan oğlunun çok eski zamanlardan bu yana bilim ile uğraşmasının temel nedeni, insanoğlunun evreni anlamaya çalışma çabası ve merakından kaynaklanmaktadır.

Peki Bilimin en önemli özelliği nedir?

Birincisi ve en önemlisi bilim, Mantıksaldır!

Bilim bir teoriyi veya hipotezi doğrulama işleminde mantık olarak düşünmek ve çıkarsama kuralından yararlanır. Teorik veya hipotezik önermelerin bir özelliği, doğrudan test edilememeleridir. Bir teoriyi doğrulamak için bilim, gözlem olgularına başvurur.

Peki Bilim tarihinin amacı nelerdir?

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemektir.

Bir araştırmanın bilimsel olabilmesi için neler gereklidir?

Bir bilginin veya verinin bilimsel olması için yöntemsel olması gerekir. Bilimsel bilgi objektif yani tarafsız, sistemli yani düzenli, tutarlı ve eleştiriye açık olması lazım. Bilimsel bilgi, tekniksel bilgilerden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgilerdir. Bilim insanı nesneye “bilmek için bilmek” amacı ile yaklaşır.

Bilimsel yöntemin 3 temel amacı nelerdir?

Bilimsel yöntembilim insanlarının

*Verileri araştırmak

*Hipotezler üretmek ve test etmek

*Yeni teoriler geliştirmek ve önceki sonuçları onaylamak veya reddetmek için kullanılan sistemler bütünüdür.

Bilimsel düşünce yöntemleri nedir?

Bilimsel düşüncenin amacı, yanlışı ve doğruyu birbirlerinden ayırmak. Gerçeği, doğruyu, hakikati bulmak, engel ve problemleri çözmektir. İnsanın bu dünyada varlık ve yaşamı bunlara bağlıdır. Çünkü yaşanan bu hayat bir bilinmezlik içinde akıp gitmektedir.

Bilim Nedir?
Bilim Nedir?