Kimya konusuna önemli katkılarda bulunmuş ünlü kimyagerler. Kimya, maddenin yapısı ve dönüşümü ile elementlerin ve atomların diğer elementlerle karıştırıldığında nasıl davranıldığının incelenmesidir. Aristo (MÖ 384 – 322) Farklı elementler ve bunların nasıl dönüştürülebileceği konusunda erken araştırmalar yapan Yunan bilim adamı. Aristoteles, maddenin, saf …

Dünyanın En Ünlü Kimyagerleri Detaylar »

Çağlar boyunca ünlü bilim insanlarının biyografileri. Bu bilim adamları listesi, Einstein, Tesla, James Watson gibi günümüz bilim adamlarına Aristo, Leonardo Da Vinci ve Galileo yer alıyor. Hipokrat  (MÖ 460 – 377) – Hipokrat, antik Yunanistan’ın büyük bir doktoruydu. Onun öncü sağlık teknikleri hayatta …

Tanınmış Ünlü Bilim İnsanları – Bilim Adamları – Bilim Kadınları Detaylar »