Etiket: higgs bozonu nobel

Higgs Parçacığı (Tanrı Parçacığı) ve Higgs Alanı:

Gök bilimciler uzun yıllarca evrenin kökenini merak ettiler ve etrafımızdaki tüm maddelerin nasıl oluştuğunu,maddenin nasıl var olduğunu araştırdılar.Bu araştırmalar şu soruyu doğurdu:Büyük patlamanın hemen ardın nasıl oldu da madde günümüzdeki haline geldi? Buna sebep olan kuvvet ne?

Higgs Bozonu Nedir?

1960’larda var olduğu öne sürülen Higgs Bozonu, fiziğin ölçülebilir modelinde yer alan en önemli parçacıklardan biridir. Bu parçacık ilk kez 1960’larda var olduğu öne sürülmüştür. Gerçekte bu parçacığın var olup olmadığı parçacık fiziğinin en temel sorusu olarak göze çarpıyordu. 2010 yılında CERN’de sürdürülen deneyler neticesinde, özellikleri Higgs Bozonuna benzeyen bir parçacığın görüntülenmesinden sonra bu parçacığın var […]

Back To Top