Etiket: Kırılamaz kodlar

Kuantum Fiziği Nedir ?

1930’lara doğru kuantum mekaniği (ya da Kuantum Fiziği) denilen yeni bir fizik kuramı inşa edildi.O günden bu yana fizik camiasında pek çok tartışmalara sebep oldu. Peki ya nedir bu yeni kuram ve klasik fizikten ne farkı vardır.Bunu size kısaca ve basit bir şekilde açıklayacağım. Kuantum mekaniği atomların, fotonların ve atomaltı parçacıkların davranışlarını inceler. Klasik fizikle […]

Back To Top