Etiket: Kuantum fiziği

Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi

1901-1976 yılları arasında yaşamış olan alman fizikçi Werner Heisenberg’in Belirsizlik ilkesi‘ne göre; Bir parçacığın (örneğin bir elektronun) hem konumunu hem de momentumunu eş zamanlı olarak kesin şekilde belirlemek olanaksızdır. Bu ilke durağan bir parçacığın (örneğin bir elektronun) var olabileceğini reddeder. Belirsizlik ilkesi kuantum kuramının temel taşlarından biridir. Bir parçacığın konumunu ve momentumunu (momentum = kütle […]

Kuantum Fiziği Nedir ?

1930’lara doğru kuantum mekaniği (ya da Kuantum Fiziği) denilen yeni bir fizik kuramı inşa edildi.O günden bu yana fizik camiasında pek çok tartışmalara sebep oldu. Peki ya nedir bu yeni kuram ve klasik fizikten ne farkı vardır.Bunu size kısaca ve basit bir şekilde açıklayacağım. Kuantum mekaniği atomların, fotonların ve atomaltı parçacıkların davranışlarını inceler. Klasik fizikle […]

Back To Top